jak zdobyć uprawnienia budowlane

Dla każdego inżyniera budowlanego uprawnienia budowlane są bardzo istotnym tematem życia zawodowego. Absolwenci prawa mają po studiach aplikację, lekarze wykonują staż w szpitalu. Inżynierowie gdy otrzymają dyplom ukończenia uczelni, nie zamykają za sobą okresu nauki i egzaminów. Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową oraz zdać egzamin przed komisją. To jest warunek ...

Wyniki ostatniego egzaminu na uprawnienia budowlane, który odbył się w ramach jesiennej XXVI sesji pod auspicjami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).

Jesienna sesja  egzaminów 2015 na uprawnienia zamknęła się pozytywnie dla 2663 osób. W tej sesji o uprawnienia budowlane ubiegało się 2838 inżynierów budowlanych. Do egzaminu pisemnego zostało zakwalifikowanych 97,2% wniosków. Analizując strukturę zdobytych uprawnień, to najwięcej (45%) było ich w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Na drugim miejscu znalazła się specjalność instalacyjna (19,5%), dalej instalacyjna elektryczna (15%), inżynieryjna drogowa ...