PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Wyniki ostatniego egzaminu na uprawnienia budowlane, który odbył się w ramach jesiennej XXVI sesji pod auspicjami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).

Jesienna sesja  egzaminów 2015 na uprawnienia zamknęła się pozytywnie dla 2663 osób. W tej sesji o uprawnienia budowlane ubiegało się 2838 inżynierów budowlanych. Do egzaminu pisemnego zostało zakwalifikowanych 97,2% wniosków.

Analizując strukturę zdobytych uprawnień, to najwięcej (45%) było ich w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Na drugim miejscu znalazła się specjalność instalacyjna (19,5%), dalej instalacyjna elektryczna (15%), inżynieryjna drogowa (9,3%). Najmniej liczne okazały się specjalności inżynieryjno drogowa (4%), inżynieryjna kolejowa obiekty (3,2%), instalacyjna telekomunikacyjna (1,6%), inżynieryjna hydrotechniczna (1,5%), inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym (1%), w mało popularnej specjalności wyburzeniowej uprawnienia zdobyła 1 osoba.
PIIB podała również, że najwięcej nowych inżynierów przybyło w województwach mazowieckim (blisko 370), śląskim (300) i wielkopolskim (prawie 230). To wskazuje na to, że w tych rejonach najwięcej się dzieje w budownictwie.

 

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl