PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

egzamin na uprawnienia budowlan

egzamin na uprawnienia budowlan

 

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlan

 

1. Egzamin pisemny (testowy).

Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlan, w zależności od rodzaju i zakresu

uprawnień, test przygotowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną zawiera:

1) na uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

90 pytań testowych w tym:

• 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

• 9 pytań z postępowania administracyjnego.

– czas trwania egzaminu – 135 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 68

2) na uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

75 pytań testowych w tym:

• 53 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

• 7 pytań z postępowania administracyjnego.

– czas trwania egzaminu – 115 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 57

3) na uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:

60 pytań testowych w tym:

• 42 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

• 6 pytań z postępowania administracyjnego.

– czas trwania egzaminu – 90 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45

4) na uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

45 pytań testowych w tym:

• 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

• 4 pytania z postępowania administracyjnego.

– czas trwania egzaminu – 70 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34.

5) na uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:

45 pytań testowych w tym:

• 32 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 9 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

• 4 pytania z postępowania administracyjnego.

– czas trwania egzaminu – 70 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34.

2. Egzamin ustny.

1) Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną w formie zestawu pytań.

2) Okręgowa komisja kwalifikacyjna zestawy pytań przygotowuje odrębnie dla

każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany.

3) Prawidłowość odpowiedzi członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają punktowo w skali od 0-5 punktów za każde pytanie.

4) liczba pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich specjalności):

a) uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

– 10 pytań w tym:

• 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;

• 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 34 na 50 możliwych

b) uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi:

– 8 pytań w tym:

• 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;

• 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów:    27    na 40 możliwych.

c) uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

– 8 pytań w tym:

• 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;

• 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów:    27    na 40 możliwych.

d) uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

– 6 pytań w tym:

• 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;

• 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych.

e) uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:

– 6 pytań w tym:

• 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;

• 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych,

3. Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane.

1) Zestawy pytań dla osób, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania.

2) Obowiązujący zakres i forma egzaminu ustalane są każdorazowo w postępowaniu kwalifikacyjnym według następujących zasad:

A) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie):

egzamin pisemny (test):

   75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

• 50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

– czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 57

egzamin ustny:

– 8 pytań w tym:

• 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 27 na 40 możliwych

B) do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie):

egzamin pisemny (test):

–    60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju

i zakresu uprawnień w tym:

• 40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

– czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45

egzamin ustny:

– 6 pytań w tym:

• 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych

C) do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym

zakresie (łącznie):

♦ egzamin na uprawnienia budowlan (test):

   45    pytań    testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju

i zakresu uprawnień w tym:

• 30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

– czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34

egzamin ustny:

– 6 pytań w tym:

• 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych

D) do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie):

egzamin na uprawnienia budowlan pisemny (test):

   30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

• 20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

• 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych;

– czas trwania egzaminu pisemnego – 45 minut

– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 23

♦ egzamin na uprawnienia budowlan ustny:

– 5 pytań w tym:

• 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;

• 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,

• 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 17 na 25 możliwych.

 

 

egzamin na uprawnienia budowlan

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl