PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Program do nauki na uprawnienia budowlane

Program do nauki na uprawnienia budowlane tester  posiada wiele funkcji bardzo pomocnych przy nauce do egzaminu na uprawnienia budowlane

Program do nauki na uprawnienia budowlane umożliwia powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych.

Program jest przygotowany dla wszystkich specjalności PIIB:

Pytania obejmują:

 • Prawo Budowlane i przepisy wydane na jej podstawie
 • Przepisy techniczno – budowlane
 • BHP
 • Geodezja
 • KPA
 • Wyroby
 • Inne
 • Samodzielny wybór aktów prawnych
 • Test branżowy

Główne funkcje programu:

 • Odpytywanie użytkownika na pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane;
 • Do większości pytań istnieje podgląd do podstawy prawnej;
 • Powtarzanie pytań, na które wcześniej się nie odpowiedziało poprawnie;
 • Funkcje nauki na egzamin lub na poszczególne dziedziny (np. pytania z zakresu rozporządzeń, prawa budowlanego, bhp itp.);
 • Przeglądanie wyników;
 • Wydruk wyników;
 • Funkcja informacyjna – program zawiera akty prawne dotyczące budownictwa (np.Prawo Budowlane, rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie itp.)
 • Budowa własnej bazy danych.
 • Zapis i odczyt stanu testu
 • Statystyki

 

Program do nauki na uprawnienia budowlane Tester jest programem zaawansowanym napisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Jest to pierwszy program do nauki na uprawnienia budowlane.

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl