Program na uprawnienia budowlane Tester jesień 2017

Program Tester można zakupić TUTAJ

PROGRAM TESTER JEST PIERWSZYM I NAJLEPSZYM PROGRAMEM DO UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. 2100 OPRACOWANYCH PYTAŃ WRAZ Z POWOŁANIEM SIĘ NA AKTY PRAWNE WRAZ Z INFORMACJAMI O DANYM AKCIE, TYLKO W TYM PROGRAMIE!

main

poprawna

Program Tester służy do przygotowywania się do egzaminów na uprawnienia budowlane, na egzamin pisemny oraz ustny.

Program Tester umożliwia powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych. Przykładowe pytania obejmują zakres pytań na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane (aktualny stan prawny).

Pytania obejmują:

 •  Prawo Budowlane i przepisy wydane na jej podstawie
 • Przepisy techniczno – budowlane
 •  BHP
 •  Geodezja
 •  KPA
 •  Wyroby
 •  Inne
 •  Test branżowy (zgodnie z wymogami Izby). Każdy jest inny dla odpowiedniej specjalności oraz zakresu (bez ograniczeń i z ograniczeniami)

Główne funkcje programu:

 • Odpytywanie użytkownika na pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane;
 • Wskazanie aktu prawnego, odnoszącego się do pytania;
 • Powtarzanie pytań, na które wcześniej się nie odpowiedziało poprawnie;
 • Funkcje nauki na egzamin lub na poszczególne dziedziny (np. pytania z zakresu rozporządzeń, prawa budowlanego, bhp itp.);
 • Przeglądanie wyników;
 • Wydruk wyników;
 • Funkcja informacyjna – program zawiera akty prawne dotyczące budownictwa (np.Prawo Budowlane, rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie itp.)
 • Budowa własnej bazy danych.
 • Zapis i odczyt stanu testu

 

 

 

 KUP PROGRAM TESTER UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

WAŻNE – PROGRAM WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI. NIE TRAĆ CZASU NA SPRAWDZENIE KTÓRY AKT PRAWNY TRZEBA PRZESTUDIOWAĆ!

Zobacz listę aktów prawnych oraz ilości pytań z poszczególnych aktów

 

 

Baza danych zawiera ponad 2111 pytań opracowanych na podstawie zestawu ze strony piib.org.pl

W zestawie otrzymają Państwo typowe pytania na egzamin ustny.

Pytania zostały opracowane na podstawie pytań i odpowiedzi ze strony internetowej Państwowej Izby Budowlanej. Są tam odpowiedzi, ale nie ma zaznaczonej prawidłowej.

Aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, z tego zestawu potrzebne było prześledzenie kilkadziesiąt aktów prawnych (objętościowo jest to około 6 segregatorów).

Dzięki programowi Tester, nauka przed właściwym egzaminem jest samą przyjemnością.

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl